LAATU

Käytössämme on laadunvarmistussuunnitelma, jonka avulla arkkitehtoninen ja toiminnallinen laatu sekä toimivat rakenneratkaisut, kustannusseuranta, projektien hoito, dokumentointi ja toiminnan kehittäminen varmistetaan.

Asiakaspalaute on tärkeä osa toimintamme kehittämistä. Jatkuvan koulutuksen ja oppimisen avulla kehitämme työmme sisältöä.