ASIAKKAAT

Toimistomme työt ovat viime vuosina jakutuneet tilaajan mukaan
lukumääräisesti seuraavasti:

- yritykset 23 %
- kunnat, kuntayhtymät, kunnan liikelaitokset 20 %
- rakennusliikkeet 18 %
- valtio, valtion liikelaitokset 16 %
- järjestöt, säätiöt, yhdistykset 16 %
- kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt 3 %
- yksityiset 2 %
- seurakunnat 1 %
- yleishyödylliset rakennuttajat 1 %

Pyrimme pitkäaikaisiin ja luottamuksellisiin asiakassuhteisiin.