Havas Rosberg lyhyesti

Toimisto on työntekijöidensä omistama osakeyhtiö, joka on perustettu 1973 ja toiminut siitä lähtien yhtäjaksoisesti. Tehtyjen ja käynnissä olevien töiden luettelo käsittää yli 2200 nimikettä. Periaatteenamme on tehdä asiakaslähtöistä, innovatiivista ja kokonaisvaltaista suunnittelua. Pyrimme pitkäaikaisiin ja luottamuksellisiin asiakassuhteisiin ja kumppanuuteen. Liikevaihtomme vuodelta 2017 oli n. 1.38 M€ (alv 0 %). Dun & Bradstreet on vuodesta 1999 lähtien luokitellut toimiston parhaaseen AAA-luottoluokkaan. Toimiston yhteiskuntavelvoitteet on hoidettu ja toimistolla on vastuuvakuutus IF-Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä.

Erityisosaaminen

Erityisosaamista vaativia kohteitamme ovat olleet mm: oppilaitokset, vammaisten asuminen, historiallisten kohteiden peruskorjaukset, oikeus- ja poliisitalot, liikuntatilat, työympäristösuunnittelu, hotellit ja matkailukeskusten kehittäminen sekä kaavoitus. Osaamista pidetään yllä henkilöstön jatkuvalla koulutuksella ja sisäisillä käytännöillä tuetaan tiedon ja kokemusten siirtoa toimistossa sekä henkilöstön monipuolista osaamista ja työskentelyä eri tyyppisissä hankkeissa.

Tietomallinnus

Suunnitelmat laaditaan tietomallintamallia (BIM) hankekohtaisten tietomallivaatimusten mukaisesti. Noudatetaan esim. Yleiset tietomallivaatimukset 2012 -ohjetta. Toimistolla on valmius toimia hankkeissa myös tietomallikoordinaattorina.

Henkilöstö

Toimiston vahvuus on keskimäärin 10 henkeä. Pyrimme henkilöstön sitouttamiseen ja pitkäaikaisiin työsuhteisiin ja panostamme merkittävästi henkilöstön työhyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Tuemme myös alan koulutusta palkkaamalla vuosittain opiskelijoita työharjoitteluun.

Oman henkilöstön lisäksi toimistolla on vakituisten yhteistyökumppaneiden verkosto, jota voidaan projektikohtaisesti kytkeä hankkeisiin, mm. seuraavilta erityissuunnittelualoilta: luontoselvitykset, sisustussuunnittelu, akustinen suunnittelu, pintakäsittely, kustannuslaskenta, ICT-ratkaisut, visuaalinen konseptointi ja brändäys, organisaatiokehittäminen, vapaa-ajan teknologia, matkailun tutkimus.

Luottamuksellisuus

Tilat ja tietojärjestelmät täyttävät tietoturvallisuusasetuksen TiTuA 681/2010 9 § suojaustaso IV vaatimukset. Henkilökunta on perehdytetty vaadittaviin käytäntöihin.

Välineet

Toimistolla on nykyaikaisen cad-pohjaisen arkkitehtisuunnittelun ja tietomallinnuksen sekä visualisoinnin ja tiedonsiirron edellyttämät tekniset valmiudet. Käytössämme on 11 kpl cad-työasemia ja 10 lisenssiä Graphisoft ArchiCAD 19-20 ohjelmaa, joka on toimiston pääasiallinen työväline.

Historia

Toimisto on perustettu 1972 nimellä Arkkitehti- ja insinööritoimisto Salplan Oy

1979 – 1989
Arkkitehtitoimisto Jorma Salmenkivi Oy

1989 – 1994
Arkkitehtitoimisto Salmenkivi Mäkelä Havas Oy

1994 – 2000
Arkkitehtitoimisto Salmenkivi Havas Oy

2000 –
Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy

Toimiston perustajan Jorma Salmenkiven töitä valottava kirja ”Muuan arkkitehti” valittiin vuonna 1998 Suomen Kirjataiteen komitean kirjavalioihin. Salmenkivelle on 2006 myönnetty yliarkkitehdin arvonimi.